Про проект

ПРОЕКТ (UBICA - ICT)

"ФОРМУВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС ІНКУБАЦІЇ В УКРАЇНІ"

Проект Української Асоціації бізнесів-інкубаторів і інноваційних центрів (УАБІІЦ) реалізується за Програмою InfoDev Світового банку реконструкції і розвитку (СБРР).

Програма InfoDev СБРР спрямована на підтримку розвитку бізнес інновацій і сектору малих і середніх підприємств (МСП) шляхом поліпшення можливості діяльності бізнесів-інкубаторів через більш ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій (IКT) у процесі становлення підприємництва в Україні.

 

ПРОГРАМА

Ініціатива для Інкубаторів

WORLD BANK

International Bank for Reconstruction and Development

Проект розраховано на два роки (з 01.07.03 до 01.07.05). та зареєстровано як програма міжнародної технічної допомоги у Міністерстві Економіки та з питань європейської інтеграції та реалізується в партнерстві з Державним комітетом України з питань регуляторної політики і підприємництва.

 

Сучасні тенденції розвитку суспільства базуються на знаннях та інформації в різних сферах. Підприємництво не є виключенням. Більш того, - це середовище де найбільш динамічно починають використовуватись нові знання, технології та інноваційні рішення. До таких технологій належать інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Використання IКT дозволяє зробити більш ефективним процес входження в бізнес для підприємств-клієнтів бізнес-інкубаторів, як тих, що спеціалізуються на IT, так і інших; сприяє забезпеченню швидкої комунікації, пошуку даних і розповсюдженню інформації, взаємодії з клієнтами, маркетингу, організації продаж. З іншого боку, дозволяє знизити затрати і збільшити прибуток, знайти нові канали дистрибуції. Все це підвищує конкурентноздатність МСП.

Для Асоціації, що обєднує бізнес-інкубатори, інноваційні центри, технопарки, які працюють у всіх регіонах України та "вирощують" та сприяють становленню нових бізнес-напрямків цей проект є унікальною можливістю створення професійного інформаційного середовища, спільного використання знань і досвіду в розвитку структур підтримки бізнесу і становлення ринкових відносин в Україні, можливість кооперації і зміцнення партнерства в мережі структур підтримки МСП, канал пропаганди технології бізнес-інкубації на національному и регіональному рівнях.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

 •  Сприяння соціально-економічному розвитку населення шляхом підтримки підприємництва за використанням IКT в бізнес-інкубації;
 •  Впровадження IКT в діяльність малого и середнього підприємництва (МСП) в Україні з метою підвищення ефективності їх діяльності;
 •  Прискорення становлення мережі бізнес-інкубаторів та інших структур інноваційного типу з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 •  Сприяння створенню середовища більш ефективного соціального партнерства: влади-суспільства-підприємництва.

ЗАДАЧІ ПРОЕКТУ

 • Розвиток інфраструктури  підтримки підприємництва в Україні і  обєднання їх в мережу ефективного співробітництва.
 •  Професіоналізація організацій підтримки підприємництва.
 •  Подальше просування технології бізнес-інкубації в Україні.
 •  Впровадження нових технологій і інновацій в реалізацію програм підтримки підприємництва.
 •  Підвищення ефективності організацій і якості послуг, що вони надають клієнтам. 

Проект складається з трьох напрямків:

Інформаційно-аналітичний, що передбачає проведення моніторингу ефективності діяльності структур підтримки підприємництва та досліджень з проблем і шляхів розвитку інноваційного підприємництва, створення та підтримку Web-порталу і інформаційної міжрегіональної мережі.

Тренінговий, спрямований на підвищення професіоналізму персоналу структур підтримки підприємництва, вдосконалення навиків використання сучасних інформаційних технологій в практичній діяльності МСП клієнтів БІ і ЦПП.

Конкурсний. Організація і проведення конкурсу малих грантів для створення інформаційно-аналітичних центрів на базі ефективно діючих БІ і ЦПП в рамках УАБІІЦ для підтримки та супроводження клієнтів в регіонах.

ПРОЕКТНІ ЗАХОДИ 

 • створення мережі інформаційно-аналітичних центрів;
 • конференції і круглі столи; тренінги для клієнтів і персоналу бізнес-інкубаторів щодо інформаційно-комунікаційних технологій в бізнесі;
 • моніторинг поточного стану ресурсів УАБІІЦ, партнерів і виконавців;
 • PR кампанія.

Метою дворічного проекту є:

 • Сприяння соціально-економічному розвитку населення шляхом підтримки розвитку підприємництва з використанням IКT у бізнес інкубації;
 • Впровадження ICT у діяльність малого і середнього підприємництва (МСП) в Україні з метою підвищення ефективності їхнього розвитку;
 • Прискорення розвитку мережі бізнесів-інкубаторів і інших структур інноваційного типу з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Сприяння створенню сприятливого середовища більш ефективного розвитку соціального партнерства: влади-суспільства-підприємництва.

Проект передбачає:

 • Інформаційно-аналітичну діяльність, що включає моніторинг на національному і регіональному рівнях структур підтримки підприємництва.
 • Тренингову діяльність з метою професіоналізації структур підтримки підприємництва і самих підприємців, впровадження в діяльність МСП сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Створення мережі інформаційно-аналітичних центрів  на базі ефективно діючих у рамках УАБІІЦ  Бізнесів-інкубаторів і Центрів Підтримки Підприємництва.

Страницы истории

LUBAlv41086704317.jpg
anb-2013