Піклувальна рада

Піклувальна Рада формується та затверджується Правлінням Асоціації на підставі письмової згоди запропонованих кандидатів.

До компетенції Піклувальної ради входить:

  • підтримка Асоціації на державному та міжнародному рівні;
  • лобіювання інтересів Асоціації з метою її розвитку та залучення засобів;
  • участь у розробці загальної стратегії в інтересах розвитку Асоціації та її членів;
  • розробка рекомендацій по реалізації статутних цілей та задач Асоціації;
  • просування інформації про Асоціацію та її членів.

Поточною роботою Піклувальної Ради керує Голова, що вибирається на засіданні Піклувальної Ради.

Рішення Піклувальної Ради носять рекомендаційний характер.

Члени Піклувальної Ради можуть приймати участь в роботі органів управління Асоціації.

Страницы истории

LUBAlv51086704358.jpg
anb-2013