Українська асоціація бізнес - інкубаторів та інноваційних центрів

                                       Місія асоціації.

 Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, заснована 15.10.1998 р. сприяє практичній реалізації програм розвитку підприємництва шляхом створення та підтримки діяльності бізнес-інкубаторів, технопарків, центрів підтримки підприємництва та інших структур інноваційного типу.
             В Асоціації нараховується 18 юридичних та 57 фізичних осіб, в тому числі 5 іноземних членів. Це структури сприяння розвитку підприємництва у всіх регіонах України, керівники структур підтримки МСП, успішні підприємці, наукові працівники та зарубіжні консультанти.
         УАБІІЦ має практичний досвід створення та розвитку бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва в Україні, розвинуті міжнародні звязки, досвід організації і проведення конференцій та семінарів на міжнародному рівні.
         Асоціація має багаторічний досвід в організації і проведенні тренінгів. Тренінговий центр УАБІІЦ нараховує більш ніж 60 підготовлених тренерів, з яких 23 отримали міжнародну акредитацію. Розроблено більш ніж 35 тренінгових програм для секторів МСП та НДО.
       Асоціацією розроблена та впроваджена модель мережевої кооперації членів Асоціації, а також моніторингу діяльності бізнес-інкубаторів та центрів підтримки підприємництва. Сучасний рівень організаційного та фінансового менеджменту УАБІІЦ підтверджено аудиторською перевіркою.
  За період діяльності Асоціації при фінансовій підтримці Міжнародного фонду соціальної адаптації, Міжнародного фонду "Відродження" в рамках програм Інституту "Відкрите суспільство", Міжнародного фонду "Євразія" були реалізовані проекти на суму, що перевищує 820 тис. дол. США. Виконаний проект
UBICA-ICT “Формування міжрегіонального інформаційно-комунікаційного середовища розвитку бізнес інкубації в Укріїні” за підтримки програми “InfoDev” Світового банку. В рамках проекту здійснено:

 ~   організовано та проведено конкурс міні-грантів.Розглянуто 59 проектів з 18 регіонів України, підтримано 11 проектів;

 ~   результат – суттєве розширення переліку послуг для клієнтів;

 ~   проведено V щорічну конференсію “Міжнародна практика використання інформаційно-комунікаційних технологій в підвищенні ефективності розвитку підприємництва”;

 ~   проведено 10 круглих столів у регіонах України;

 ~   розширено інформаційний вплив на суспільство з     питань бізнес інкубації;

 ~   підготовлено та видано методичні матеріали:

 ~    “Азбука и практика бизнес-инкубации”,

 ~    “Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підприємництві”,

 ~    “Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні ефективності роботи організаційі та підприємств”,

 ~ “Організація роботи іформаційно-аналітичної мережі УАБІІЦ з використанням Інтернет – порталу NoveKolo.info”

 В рамках програм Асоціації, спрямованих на створення та розвиток структур підтримки бізнесу, була надана фінансова і методична підтримка більш ніж 20 проектам в 17 регіонах України. Організовано та проведено навчання більш ніж 200 представників і персоналу структур підтримки підприємництва. До навчання залучались провідні спеціалісти з Польщі, Німеччини, Франції, США, Бельгії, Люксембурга. 60 осіб пройшли стажування та навчання в США, Польщі, Німеччині, Франції, Китаї.
        В останній час асоціація проводила велику консультаційну робота по навчанню представників малого та середнього бізнеса в захисті своїх прав і роботі з контролюючими органами. ЇЇ члани в різних регіонах приймають участь в радах підприймців, вносять пропозиції щодо змін в законодавстві.
       Члени асоціації приймають активну участь в заходах об’єднання "Фортеця", візійному проекті "Нова Країна" та у проектах університета ”Майдан”.

Страницы истории

DSCN04271086693291.jpg
anb-2013