VІІІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»

19 березня 2015 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся VІІІ Міжнародний Бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»

Організаторами Бізнес-форуму виступили Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерство освіти і науки України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут економіки і прогнозування НАН України, Академія технологічних наук України
Для участі в дискусії були запрошені представники органів державної влади, бізнесу, наукових, освітніх і громадських організацій із метою консолідації інтелектуальних ресурсів для прискорення інноваційного розвитку України на засадах євроінтеграційних процесів.

Усі учасники були одностайними в тому, що сьогодні інновації в глобалізованому світі відіграють ключову роль і, щоб побудувати ефективну економіку, Україна повинна розвивати інноваційну політику під впливом високої конкуренції, що посилюється в умовах реалізації інтеграційних процесів. Усі економічні перетворення повинні базуватися на створенні благосприятливих умов для ведення підприємницької діяльності, пом’якшення адміністративного тиску та зменшення податків.

Кожевіна Наталія Дмитрівна, президент Української асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів, голова Всеукраїнської профспілки працівників малого та середнього бізнесу "Єднання", висловила свою активну громадянську позицію в презентації «Стратегія підтримки розвитку підприємництва для забезпечення зайнятості переселенців та виходу із економічної кризи» та наголосила на необхідності не зважаючи на продовження воєнних дій на Донбасі створити умови для ведення підприємницької діяльності. Совмесно з органами місцевої влади створити центри підтримки підприємництва (бізнес-інкубатори) на базі вищих навчальних закладів. Для досягнення мети потрібно залучати успішних підприємців, викладачів, аспірантів та студентів та підприємців-початківців для навчання основам бізнесу: написання бізнес-планів, обґрунтування бізнес-ідей тощо.

Робота бізнес-форуму була динамічною й сприяла плідним дискусіям та обміну думками, учасникам вдалось налагодити низку ділових контактів задля посилення інноваційного потенціалу країни, розвитку інноваційної сфери, розширення та поглиблення участі у відповідних європейських структурах, а також натхнення у науковій та інноваційній діяльності.

Страницы истории

LUBAlv51086704358.jpg

Группа SPICE

SPICE Group с 1991 года представляет собой глобальную сеть профессионалов в области предпринимательства. SPICE Group предлагает краткую информацию о развитии предпринимательских экосистем на всех континентах.

 SPICE Update 132

anb-2013